1.75 ലക്ഷത്തിന് 2 കാറുകൾ ! used cars kerala | secondhand cars kerala | #usedcarskerala #m4malayalam

0 Просмотры
Издатель
#m4malayalam #usedcarskerala #secondhandcarskerala

കാറുകൾ വാങ്ങുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ.9745998422,+91 73568 86187 +919388193883
Indus Motors,Maruti True Value,
Vyttila Janatha, Eranakulam

For Sponsorship & Paid Promotion :-
Email : @

Australian Dream Catcher Das :-


എന്റെ ചാനലിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെയും എന്റെ ചാനലിനെയും ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെക്കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ മികച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കാഴ്ചകൾ ആണ് ഈ ചാനലിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

My Second Channel Link (Kindly Subscribe This Channel)


My Popular Videos:- Commercial Vehicles Video :-

Used car buying tips:-

Malayalam Actors Car collection:-

Yousuf Ali car collection:-

Best Mileage Cars in India:-

#usedcarkerala #secondhandkerala #usedcars #secondhandcars #marutisuzukitruevalue #marutisuzukibaleno #marutisuzukiscross #marutisuzukibrezza #marutisuzukiswift #marutisuzukiswiftdezire #marutisuzukicelerio #marutisuzukiwagonr #marutisuzukialto800 #hyundaii20 #hyundaieon #fordfigo #maruti800 #marutisuzukiomni #marutisuzukiertiga #marutisuzukialtok10 #marutisuzuki800 #marutisuzukialto

*Gears Used* Shot In :
Canon 200 D Mark ii | Redmi Note 8 PRO | GOPRO HERO 8

Microphone : Samsung headset & Boya M1 & Rode Wireless Go
Tripod : Manfrotto,DIGI TEK
Software : Kine Master PRO, Canva,
Others : Brain, Voice, Me & Myself

NOTE : All Content used is copyright to M4 Malayalam . Use or commercial Display or Editing of the content without Proper Authorization is not Allowed ✔

NOTE : Some Images , Musics , Videos , Graphics , are shown​ in this video Mey be Copyrighted to respected owners , not mine ✔

DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only ✔
Категория
Интересные видео
Комментариев нет.