യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വിശ്വസിച്ചു വാങ്ങാം|one year warranty used cars|used car showroom Kollam|Maruti|swift

3 Просмотры
Издатель
ഇന്ന് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂം വീഡിയോ ആണ്, ഒരു വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഓടുകൂടി വാഹനങ്ങൾ


വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് mahindra first choice ,haven motors ,paripalli,kollam

Jain:+919072513888

jayavarma
+919495005999

for advertisement,
ഷോറൂം പരസ്യത്തിന് 7034750936
mail id:anshadnazarkollam@
എൻറെ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ

my Instagram
Link


my facebook page:


DISCLAIMER
THE INFORMATION PROVIDE ON THIS CHANNEL IS FOR GENERAL PURPOSE ONLYALL OPINIONS ' EXPRESSED HERE ARE MY OWN PERSONAL NOT RESPONSIBLE FOR 'ANYTHING
Категория
Интересные видео
Комментариев нет.